Rębaki z silnikiem spalinowym

Cenna biomasa drzewna pozyskana w wyniku wycinki drzew jest obecnie wykorzystywana niemalże w stu procentach. Jest to możliwe dzięki nowoczesnym urządzeniom, których rozwój technologiczny zapewnia oszczędności materiałowe. Pośrednio ograniczona zostaje również wycinka drzew. Urządzeniem do zamiany gałęzi w cenny surowiec jest rębak zwany potocznie rozdrabniaczem.

Spalinowe rębaki do gałęzi

rębak do gałęzi spalinowyProdukcja rębaków rozwija się w trzech kierunkach w zależności od napędu urządzenia. Dlatego też wyróżniamy rębaki elektryczne, spalinowe i napędzane przez wał odbioru mocy z traktora ( WOM ). Bardzo powszechny wśród użytkowników jest rębak do gałęzi spalinowy, którego główną zaletą jest niezależny od zewnętrznych źródeł energii napęd. Zainteresowanie rębakami spalinowymi wzrosło kiedy ze stacjonarnych uzyskały mobilność. Wprawdzie rębaki ciągnikowe są z definicji mobilne ale wymagają ściśle określonego środka transportu jakim jest traktor. Rębaki spalinowe montowane są na ramach z kołami oraz na przyczepkach i mogą być transportowane przez dowolny pojazd. Budowa rębaka spalinowego do gałęzi to bardzo solidna konstrukcja bazująca na kilku podstawowych elementach. Blaszany lej służy do podawania gałęzi pod ostrza, które umieszczone są na bębnie lub tarczy. Ilość bębnów, tarcz i zamontowanych noży może być różna w zależności od mocy rębaka. Oprócz profesjonalnych rębaków spalinowych do przetwarzania gałęzi o dużych średnicach producenci oferują również małe urządzenia dla użytkowników domowych. Posiadają one często funkcję do rozdrabniania skoszonej trawy i liści.

Użytkownicy bardziej wymagający mogą liczyć na zakup rębaka w wersji posiadającej elementy usprawniające ich pracę. Mowa tu m.in. o wałkach obrotowych z napędem hydraulicznym, które stabilnie wprowadzają gałęzie pod wirujące ostrza. Oferta przedstawiona na stronach internetowych producentów da pełen obraz możliwości i ułatwi wybór.