Jak czyścić separatory?

Zapychanie kanalizacji może się wiązać z bardzo poważnymi następstwami. Zazwyczaj dochodzi do tego na skutek zwężenia światła rur przez zalegający tłuszcz. Dlatego właściciele zakładów gastronomicznych, musza zadbać o odpowiednią i skuteczną ochronę odpływów.

Jaka jest rola separatorów?

czyszczenie separatorówKażdy zakład gastronomiczny, jak również stacja benzynowa, musi być wyposażona w tak zwane separatory. Ich rolą jest zapobieganie dostawaniu się tłuszczu do kanalizacji przez odpływy. Oczywiście, z racji tego że to w separatorze gromadzi się tłuszcz, musi być on regularnie konserwowany. Konieczne jest więc regularne czyszczenie separatorów, które powinno być wykonywane cyklicznie i przez profesjonalne firmy. Samodzielne czyszczenie separatorów jest niedozowane, ze względu na skomplikowaną budowę tych elementów filtrujących. Ich samodzielne otwarcie nawet może się skończyć ich trwałym uszkodzeniem. Separatory powinny być wiec oczyszczane przez profesjonalistów, z użyciem profesjonalnego sprzętu. Takim podstawowym jest myjka ciśnieniowa, która może delikatnie, ale skutecznie usunąć z separatora resztki tłuszczu, lub też ropy. Dbanie o separatory jest bardzo ważne. Organy kontrolujące sprawdzają bowiem nie tylko, czy dany lokal gastronomiczny taką ochronę przed tłuszczem posiada, ale także o to, czy są one odpowiednio konserwowane. Z tego względu nie dopilnowanie czyszczenia separatorów może się wiązać z koniecznością zapłaty bardzo wysokiej kary finansowej. Tak jak wspomniano wcześniej separatory sa  w stanie chronić nie tyko przed tłuszczem, ale i ropą.

Każdy lokal gastronomiczny musi chronić instalacje kanalizacyjną przed przedostawaniem się do niej tłuszczu. W tym celu musi inwestować w tak zwane separatory wyłapujące cząsteczki tłuszczu z wody. Oczywiście, separatory trzeba regularnie oczyszczać.