Funkcje izolacji w przemyśle

Izolacja termiczna domu powinna być dopasowana zarówno do technologii, w jakiej został wzniesiony budynek, jak i do warunków klimatycznych panujących na danym terenie. Podobnie jest w przypadku termoizolacji budynków przemysłowych. Tam jednak pod uwagę brany jest jeszcze jeden czynnik, a mianowicie specyfika prowadzonej w budynku działalności.

Rodzaje i rola izolacji technicznych

izolacje techniczneSolidna i dopasowana do warunków i konkretnych wymagań termoizolacja budynku pozwoli poczynić spore oszczędności na kosztach eksploatacji lokalu, co przeniesie się również na koszty produkcji bądź świadczonych usług. Izolacje techniczne, bo o nich mowa, spełniają jednak szereg dodatkowych funkcji, prócz tej głównej, czyli zabezpieczania przed stratami ciepła. Obecnie materiały wykorzystywane do tego typu izolacji w przemyśle są materiałami wielowarstwowymi. Główną warstwą jest oczywiście izolator termiczny, który otoczony jest innymi materiałami spełniającymi dodatkowe funkcje. Izolacje techniczne pozwalają na zachowanie najkorzystniejszych warunków pracy urządzeń zaplecza technicznego, niejednokrotnie stanowią również osłonę przed uszkodzeniami mechanicznymi lub czynnikami zewnętrznymi. Materiały wykorzystywane do izolacji technicznych mogą również spełniać funkcję izolatorów akustycznych, co bywa niezmiernie ważne w wielu przedsiębiorstwach produkcyjnych, gdzie bez tego poziom hałasu przekraczałby dopuszczalne normy. Ze względu na rodzaj ochrony izolacje możemy podzielić na ciepłochronne i zimnochronne. Najczęściej wykorzystywane są te pierwsze, jednak w wielu dziedzinach przemysłu problem stanowi utrzymanie temperatury na wymaganym niskim poziomie i tam właśnie izolacje zimnochronne są właściwym rozwiązaniem.

Ze względu na kształt i formę izolatorów wykorzystywanych w przemyśle i nie tylko, wyróżnić możemy otuliny, płyty, filce, pianki, maty, granulaty. Wybór odpowiedniej formy zależy od miejsca wykorzystania i funkcji, jakie będzie pełniła izolacja. Najczęściej wykorzystywane są otuliny i maty, ponieważ są najbardziej uniwersalne. Natomiast w miejscach, które trudno zaizolować wykorzystuje się specjalne kształtki.